lørdag 15. desember 2007

Et avsindig eksperiment

Den 25. april, 1986, skulle kraftverket stenges for vedlikehold. I virkeligheten, var årsaken at man ønsket å teste reaktorens turbins evne til å produsere nok kraft til å forsyne sikkerhetssystemene generelt, men vannpumpene spesielt.

Dette i tilfelle elektrisitet utenfra ved et uhell skulle komme til å stoppe opp og at reaktoren ville være avhengig at vann sirkulerer kontinuerlig gjennom kjernen så lenge denne er fylt med atombrensel.

Chernobyl hadde to dieselgeneratorer som reserve, men fordi det er en 40 sekunders forsinkelse før full virksomhet er i gang igjen, skulle turbinen kobles fra reaktoren og tillates å rotere.

Målet med testen var å finne ut om turbinene mens de arbeidet saktere, ville generere nok kraft til pumpene mens generatorene ble startet opp. Denne testen hadde tidligere vært uført ved et annet atomkraftverk, dog med alle sikkerhetsrutiner aktivert), uten suksess. Turbinene genererte ikke nok kraft, men fordi forbedringer hadde blitt gjort i reaktorens 4 turbiner, var det behov for en ny test.

En test som menneskeheten ville komme til å betale for i et ukjent antall fremtidige genrerasjoner.

Ingen kommentarer: