tirsdag 18. desember 2007

Følgene


Atomkatastrofen i Tjernobyl resulterte blant annet i den hittil største gruppen med kreft-tilfeller som stammer fra ett enkelt tilfelle, påstås fra medisinsk hold både i USA og Storbritannia.

Minst 2000 tilfeller av skjoldbruskkjertelkreft stammer fra reaktoreksplosjonen ved kraftverket i Ukraina i april, 1986. Forskere antar at antall nye kreft-tilfeller vil komme til å øke i årene som kommer. En annen studie går ut ifra at arbeidere som ble sendt ut for å rense anlegget etter eksplosjonen har betraktelig høyere sjanser for å utvikle lungekreft enn andre. Alle disse har vist høye konsentrasjoner av radioaktivt støv i lungene.

Reaktorbrannen i Tjernobyl slapp ut enorme mengder med radioaktive isotoper i omgivelsene. Barn trenger jod under hele oppveksten. Dette blir absorbert i skjoldbruskkjertelen og derfor akkumuleres radioaktiviteten der og følgelig blir konsentrasjonen av radioaktivitet i dette vevet veldig høyt. Skjoldbruskkjertelkreft som utvikles på grunnlag av dette, bruker ofte lang tid på å utvikle seg.Dr. Elaine Ron ved US National Cancer Institute i Bethesta hevder: "Den økede risikoen for skjoldbruskkjertelkreft ser ut til å fortsette gjennom hele livet, men det er indikasjoner på at risikoen er høyest etter 15 -19 år etter eksponering". Professor Dillwyn Williams fra Strangeways Laboratory hevder: "Få pasienter har dødd, men hjelp er fremdeles påkrevet". "Barn er spesielt utsatt fordi deres skjoldbruskkjertel fremdeles vokser".

Generelt, er de første symptomene på stråleskade kvalme, brekninger, diarè og økt blødningstendens. Immunforsvaret nedsettes. Doser over 3 - 4 Sievert vil medføre død etter 2 - 3 uker. Doser over 3 -4 Sievert forårsaker meget alvorlige skader på tarmkanal, lever og den blodcelleproduserende beinmargen. ALL økning av strålingsdoser kan føre til hyppighet av flere krefttyper, blant annet leukemi og lungekreft og genetiske skader.

I Tjernobyl, men også i resten av verden som mottok stråling derfra, vil barn bli født i generasjon etter generasjon. Barn født til å leve korte og smertefule liv.
Enden på tragedien vil vi aldri komme til å se.

1 kommentar:

oumberligating sa...

Det var ett tag sedan det var något inlägg har, har just länkat till denna sida från min sida pga de svenska politikernas beslutsamhet att utveckla och förnya den svenska kärnkraften mvh från Peter Olofsson!